Оцініть наш новий сайт

Всего голосов: 36

Правила користування бібліотеками централізованої бібліотечної системи м. Рівне

1. Загальні положення
1.1. Правила користування бібліотеками централізованої бібліотечної системи м. Рівне (далі – ЦБС) розроблені у відповідності до Типових правил, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 року № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 року № 538/5729.
1.2. Користування бібліотеками ЦБС безкоштовне. Окремі види послуг – платні; їх перелік і розмір плати визначається ЦБС в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

2. Права користувачів
2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, організації, установи мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента, системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами бібліотечних пунктів.
2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
2.3. Користувачі бібліотек мають право:
- безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-бібліографічні апарати (крім електронних баз даних);
- безоплатно отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотек (крім документів, придбаних за кошти від господарської діяльності бібліотек);
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
- користуватися іншими видами послуг, в тому числі на платній основі;
- брати участь у роботі бібліотечних рад.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 1 місяця. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою обмежується до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або в іншому обліковому документі. За межі бібліотеки видаються документи з абонемента, відділу обслуговування дітей та юнацтва (ЦМБ ім. В. Г. Короленка), кафедр обслуговування юнацтва (філіали № 3, 9, 10) та сектору польської літератури (філіал № 9), читальні зали додому видають літературу згідно «Положення про нічний абонемент».
Термін користування документами поза бібліотекою може бути продовжений на 15 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.
2.6. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, а також не мають місцевої прописки, мають право користуватися тільки її читальними залами.
2.7. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів
3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, надають фотокартку для читацького квитка, ознайомлюються з правилами користування бібліотеками ЦБС, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картотеки та читацького формуляра.
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють батьки, або особи, під наглядом яких перебувають діти.
3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його та отримати дублікат читацького квитка.
3.3. Користуючись каталогами і картотеками, документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах пошкодження несе користувач.
3.4. Кожний документ, виданий на абонементі або в інших структурних підрозділах, зазначених вище, а також через «Нічний абонемент», фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотеками ЦБС можуть бути передані до суду згідно з законодавством України.
3.8. Користувачі повинні дотримуватись тиші в бібліотеках. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотек не допускаються. Палити в бібліотеках заборонено.
3.9. Документи, одержані з фондів бібліотек, користувач повинен повертати в установлений термін. У разі порушення терміну користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день (плата за продовжений термін користування документами). Розмір плати визначається бібліотекою.
3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів
Бібліотеки зобов’язані:
- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надають бібліотеки, в т. ч. платні;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеках, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотек виданих користувачам документів;
- враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
- не використовувати відомості про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
- задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
- створювати бібліотечні ради;
- звітувати перед користувачами бібліотек та громадськістю.

Ми в соціальних
мережахСтатистика
Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0